Coaching indywidualny

Online / stacjonarnie w Warszawie - 5 sesji 1-godzinnych

Jeżeli czujesz, że coś przeszkadza Ci w pracy i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, odczuwasz zniechęcenie, obojętność w pracy lub na myśl o pracy, masz trudności w kontaktach ze współpracownikami/cami lub klient(k)ami, nie wiesz, w jaki sposób i z kim o tym rozmawiać - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty coachingowej. 

Osobom związanym z NGO oferujemy cykl krótkoterminowego wsparcia zawodowego służącego poszukiwaniu rozwiązań palących kwestii w oparciu o to, czym dysponujesz tu i teraz. W trakcie procesu stawiamy na klaryfikację problemów i wyznaczenie celów. Wykorzystujemy narzędzia coachingowe, założenia Porozumienia Bez Przemocy, elementy procedury interwencji kryzysowej i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, kształtując bezpieczną dla Ciebie przestrzeń do pracy. 

Etapy procesu:

  • zdefiniowanie problemu
  • analiza sytuacji wyjściowej prowadzona z różnych perspektyw
  • analiza Twoich zasobów
  • przyjrzenie się możliwym środkom zaradczym do zastosowania w danej sytuacji
  • wybór najbardziej adekwatnego rozwiązania/wyznaczenie celu (ustalenie priorytetu)
  • opracowanie planu działania do samodzielnego wdrożenia
  • pierwszy krok

Coaching adresowany jest do liderek, liderów, pracowników, pracowniczek, wolontariuszy i wolontariuszek sektora NGO przeżywających problemy zawodowe, w szczególności identyfikujących u siebie (lub w swojej organizacji) pierwsze symptomy wypalenia zawodowego.

 

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w działaniach. 

Najbliższe działania
  • Osobom związanym z NGO oferujemy cykl krótkoterminowego wsparcia zawodowego służącego poszukiwaniu rozwiązań palących kwestii w oparciu o to, czym dysponujesz tu i teraz.

Coachowie:

Piotr Grabowski - interwent kryzysowy, pracownik socjalny, prawnik, w trakcie szkolenia w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Certyfikowany Trener Gry Coachingowej Heros Navigares®; ukończył kurs Practicing Coaching (Olde Vechte, Holandia). Ze środowiskiem NGO związany od 10 lat; współzałożyciel Fundacji Culture Shock. Badacz wypalenia zawodowego w trzecim sektorze, autor publikacji tematycznych. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na przeciwdziałaniu dysfunkcjom w miejscu pracy (takim jak: mobbing, dyskryminacja, molestowanie). Koordynuje programy "Burnout Aid" i "Let It Work - działajmy zdrowo!" obejmujące profilaktykę antywypaleniową w NGO, promocję wspierającej kultury organizacyjnej.

Paulina Jędrzejewska - trenerka, certyfikowana coach grupowa, socjolożka, animatorka kultury, aktywistka społeczna. Współautorka badania nt. wypalenia zawodowego w 3 sektorze (burnout-aid.eu), narzędzia mierzącego poziom wypalenia wraz z rozwiązaniami na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, a także scenariuszy i materiałów edukacyjnych. Od 10 lat jest prezeską Fundacji Culture Shock, w której współtworzy wydarzenia na pograniczu nowych mediów, edukacji i kultury, eksperymentuje z nowymi technologiami, wspiera sektor organizacji społecznych oraz instytucje publiczne, zrealizowała kilkadziesiąt wydarzeń, spotkań, inicjatyw, aktywnie działa w środowisku na rzecz zmian społecznych i systemowych.

Inne z tej kategorii

Coaching indywidualny

Jeżeli czujesz, że coś przeszkadza Ci w pracy i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, odczuwasz zniechęcenie, obojętność w pracy lub na myśl o pracy, masz trudności w kontaktach ze współpracownikami/cami lub klient(k)ami, nie wiesz, w jaki sposób i z kim o tym rozmawiać - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty coachingowej.

Dowiedz się więcej

Interwencja kryzysowa

Wsparcie interwencyjne kierujemy do osób z sektora NGO, które w wyniku okoliczności związanych z wykonywaną pracą/prowadzonym aktywizmem znalazły się w sytuacji kryzysu - załamania równowagi psychofizycznej.

Dowiedz się więcej

Kurs dobrostanu i skuteczności społecznej

Kurs da podstawy rozumienia odporności psychicznej (tj. tego jak myślimy i działamy w sytuacjach trudnych, jakie koszty ponosimy) oraz jej wpływu na dobrostan i skuteczność. Każda osoba zakwalifikowana na Kurs wypełni online kwestionariusz odporności psychicznej MTQ. Kwestionariusz jest narzędziem rzetelnym i wiarygodnym, uznanym międzynarodowo, generuje indywidualne raporty odporności

Dowiedz się więcej

Warsztat anty-wypaleniowy

Badania sektora pozarządowego pokazują, że wypalenie to obecnie jedno z najbardziej palących wyzwań organizacji pozarządowych w Polsce. Dlatego warsztat poświęcony będzie identyfikacji czynników wypalających w zaangażowaniu społecznym, dostarczy wiedzy o zjawisku wypalenia i jego przeciwdziałaniu w kontekście polskiego III sektora. Skupimy się także na ustaleniu, jakie są indywidualnie najskuteczniejsze i możliwe narzędzia osobistej regeneracji społeczników i społeczniczek.

Dowiedz się więcej

Wsparcie psychologiczne online

Jeśli doświadczasz trudnych uczuć związanych z pracą, czujesz, że brakuje Ci energii, masz obniżony nastrój, albo nie możesz się dogadać ze współpracownikami zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty wsparcia psychologicznego.

Dowiedz się więcej