Wsparcie w procesie zmiany- dla zespołów organizacji

Wsparcie w procesie zmiany.

Stacjonarnie w Warszawie - 3 spotkania 4,5-godzinne dla maksymalnie 6 osób

Kompleksowe wsparcie dla organizacji w procesie zmiany to propozycja skierowana do organizacji, które chciałyby dokonać zmian w swoim funkcjonowaniu, poruszyć w zespole temat przeciążenia i wypalenia zawodowego oraz środków zaradczych. Składa się z następujących elementów:

  1. Rozmowa z liderem lub liderką - spotkanie diagnozującego kulturę organizacyjną pod kątem ryzyka wypalania się zespołu oraz wyzwań organizacji, określenie potrzeb i możliwości organizacji w kontekście jej rozwoju.
  2. Rozmowa z zespołem - 4,5 h warsztat nt. warunków zespołowego dobrostanu. Celem spotkania jest określenie motywacji oraz wyzwań, które stoją przed zespołem, pierwsze podejście do określenia pożądanej zmiany.
  3. Spotkanie z zespołem i liderem - 4,5 warsztat, podczas którego utrwala się przestrzeń dialogu o dobrostanie zespołu. Stworzenie harmonogramu wprowadzania zmian - najważniejsze wydarzenia i ich określenie w czasie. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie zmiany, zasad wdrażania i rozliczania zmian. 
  4. Spotkanie z zespołem i liderem/ką - 4,5 h warsztat podsumowujący wprowadzenie zmian około 6 miesięcy po diagnozie, świętujący, doceniający przeprowadzony proces.

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w działaniach. 

Prowadzące:

Paulina Jędrzejewska - trenerka, certyfikowana coach grupowa, socjolożka, animatorka kultury, aktywistka społeczna. Współautorka badania nt. wypalenia zawodowego w 3 sektorze (burnout-aid.eu), narzędzia mierzącego poziom wypalenia wraz z rozwiązaniami na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, a także scenariuszy i materiałów edukacyjnych. Od 10 lat jest prezeską Fundacji Culture Shock, w której współtworzy wydarzenia na pograniczu nowych mediów, edukacji i kultury, eksperymentuje z nowymi technologiami, wspiera sektor organizacji społecznych oraz instytucje publiczne, zrealizowała kilkadziesiąt wydarzeń, spotkań, inicjatyw, aktywnie działa w środowisku na rzecz zmian społecznych i systemowych.

Natalia Sarata - działaczka społeczna, socjolożka, trenerka i konsultantka, zaangażowana w polski III sektor od 2002 roku. W procesach zmian towarzyszyła i towarzyszy m.in. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Amnesty International, Greenpeace Polska. Sama posiada doświadczenie wypalenia w zaangażowaniu społecznym i powrotu do zaangażowania. Prowadzi fundację RegenerAkcja, w ramach której wspiera działaczy i działaczki sektora obywatelskiego w Polsce w radzeniu sobie z wypaleniem. Wspiera także organizacje w budowaniu niewypalającej, regeneratywnej kultury działania.

Najbliższe działania

W tej kategorii

Kurs dobrostanu i skuteczności społecznej - dla organizacji

Kurs da podstawy rozumienia odporności psychicznej (tj. tego jak myślimy i działamy w sytuacjach trudnych, jakie koszty ponosimy) oraz jej wpływu na dobrostan i skuteczność. Każda osoba zakwalifikowana na Kurs wypełni online kwestionariusz odporności psychicznej MTQ. Kwestionariusz jest narzędziem rzetelnym i wiarygodnym, uznanym międzynarodowo, generuje indywidualne raporty odporności.

Dowiedz się więcej

Zrównoważone działanie społeczne - warsztat dla organizacji

Badania sektora pozarządowego pokazują, że wypalenie to obecnie jedno z najbardziej palących wyzwań organizacji pozarządowych w Polsce. Dotyka on poszczególnych społeczników i działaczek, ale wydarza się w kontekście organizacyjnym i systemowym, a te konteksty mogą wpływać szczególnie przeciążająco.

Dowiedz się więcej

Warsztat budowania dobrostanu - dla zespołów organizacji

Warsztat dla zespołów organizacji, które chcą zmierzyć się i zidentyfikować indywidualne przeciążenia swoich członków i członkiń, poznać ich przyczyny i konsekwencje, aby świadomie zadbać o swój grupowy dobrostan.

Dowiedz się więcej

Wsparcie w procesie zmiany- dla zespołów organizacji

Kompleksowe wsparcie dla organizacji w procesie zmiany to propozycja skierowana do organizacji, które chciałyby dokonać zmian w swoim funkcjonowaniu, poruszyć w zespole temat przeciążenia i wypalenia zawodowego oraz środków zaradczych.

Dowiedz się więcej

Superwizje / facylitacje - dla zespołów organizacji

Superwizja zespołowa to przestrzeń, w której członkowie i członkinie organizacji dzielą się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami związanymi z wykonywaną pracą. To wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne rozważania nad źródłami i istotą trudności.

Dowiedz się więcej

Konsultacje i poradnictwo

Konsultacje i poradnictwo (stacjonarnie/online) obejmuje tworzenie polityk: administracyjnej, antykryzysowej, bezpieczeństwa, antydyskryminacyjnej, antymobbingowej, dobrostanu i bezpieczeństwa psychicznego.

Dowiedz się więcej