Kurs dobrostanu i skuteczności społecznej - dla organizacji

Kurs dobrostanu i skuteczności społecznej

3 edycje kursu online dla 6 osób z jednej organizacji/grupy.

Kurs da podstawy rozumienia odporności psychicznej (tj. tego jak myślimy i działamy w sytuacjach trudnych, jakie koszty ponosimy) oraz jej wpływu na dobrostan i skuteczność. Każda osoba zakwalifikowana na Kurs wypełni online kwestionariusz odporności psychicznej MTQ. Kwestionariusz jest narzędziem rzetelnym i wiarygodnym, uznanym międzynarodowo, generuje indywidualne raporty odporności. Został opracowany w Wielkiej Brytanii przez prof. Petera Clougha i zespół naukowców współpracujących z firmą AQR Ltd. W ramach projektu przewidzieliśmy finansowanie kwestionariuszy dla łącznie 48 osób. Przy rezerwacji tego kursu dla osób współpracujących z jedną organizacją dodatkowym elementem będzie wygenerowanie raportu dla zespołu i praca nad odpornością i efektywnością nie tylko poszczególnych osób, ale i zespołu.

Planowane zagadnienia:

  • Odporność psychiczna - czym jest i jakie są jej elementy w oparciu o dowody naukowe (model 4C: control, commitment, challenge, confidence) oraz jak pracować ze swoim raportem odporności psychicznej oraz z raportem zespołu, by działać efektywnie oraz przeciwdziałać przemęczeniu i wypaleniu;
  • Jak poznawać i wzmacniać swoją odporność psychiczną i odporność zespołu – ćwiczenia i wskazówki z zakresu m.in. emocji i stresu, konstruktywnych wzorców myślenia i działania w sytuacjach trudnych (w tym zagadnienia z zakresu motywacji i komunikacji), poczucia wpływu na własne życie, orientacji na cele i na kończenie zadań, odpowiedniego dobierania poziomu wyzwań, wzmacniania pewności siebie co do własnych mocnych stron i in. – w zależności od potrzeb i pytań osób uczestniczących;

Kurs będzie prowadzony angażującymi metodami, m.in. z wykorzystaniem pracy z ciałem i przestrzenią (#AppliedDRAMA) oraz narzędzi coachingowych.

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w działaniach. 

Najbliższe działania
  • Kurs da podstawy rozumienia odporności psychicznej (tj. tego jak myślimy i działamy w sytuacjach trudnych, jakie koszty ponosimy) oraz jej wpływu na dobrostan i skuteczność. Każda osoba zakwalifikowana na Kurs wypełni online kwestionariusz odporności psychicznej MTQ.

Prowadząca:

Ola Chodasz – od 20 lat prowadzi angażujące warsztaty i wydarzenia dla wszystkich sektorów m.in. z zakresu integracji, komunikacji, współpracy i odporności psychicznej (licencjonowana konsultantka kwestionariusza odporności #MTQ, AQR International). Pracuje offline i online, po polsku i angielsku, z grupami kameralnymi i do 200+ osób. Jest certyfikowaną trenerką PTP, STOP, superwizorką i nauczycielką metody #AppliedDRAMA, specjalistką #OpenSpaceTechnology. Szkoli inne osoby pracujące z grupami (www.ola.chodasz.pl). Równolegle do pracy trenerskiej i facylitacyjnej od czasu studiów zarządzała, pozyskiwała fundusze i tworzyła projekty w NGO działających i w Warszawie i na wsi i ogólnopolsko. Jest prezeską Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” (www.dobrezycie.org).

Inne z tej kategorii: