O projekcie

Dlaczego my? Projekt Burnout Aid realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie Fundacji Culture Shock (Polska), K-Zona (Chorwacja) i City of Women (Słowenia). Działając od wielu lat w trzecim sektorze w naszych krajach, poznaliśmy blaski i cienie pracy edukacyjnej i aktywistycznej w NGO. Widzimy na co dzień, jak wielką rolę odgrywają fundacje, stowarzyszenia, a także ruchy nieformalne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu poczucia wspólnoty, wypełnianiu misji edukacyjnej, niesieniu pomocy potrzebującym.

Wiemy też, jakie koszty taka praca niesie dla edukatorów i aktywistów. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do tworzenia bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych warunków pracy w trzecim sektorze, a także do rozwoju współpracy między NGO w całej Europie.

Projekt Burnout Aid jest bezprecedensowym działaniem międzynarodowym mającym na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników i wolontariuszy sektora NGO.

Rozważasz możliwość współpracy z nami lub zaproszenia nas do Twojej organizacji? Jesteśmy gotowe, by pomóc Tobie i Twojemu zespołowi. Prosimy o kontakt na adres:contact@burnout-aid.eu  Jesteśmy gotowe do rozmowy i wspólnego działania.

Problematyka wypalenia zawodowego coraz częściej pojawia się w dyskursie publicznym, nie zawsze jednak łatwo rozeznać się w jej materii - hermetycznym publikacjom naukowym towarzyszą często amatorskie ujęcia tematu w internecie, nie dając kompleksowej, profesjonalnej, przydatnej i przystępnej wiedzy, mogącej stanowić realną pomoc. Specyfika trzeciego sektora powodować może szczególny rodzaj zagrożenia – wypalenie aktywistyczne. Brakuje jednak szczegółowych analiz tego zjawiska, świadomości społecznej problemu, a zwłaszcza narzędzi do radzenia sobie z nim.

W ramach projektu, w Polsce, Chorwacji i Słowenii, przeprowadzone zostaną badania (desk research, badania jakościowe) szczegółowo obrazujące przyczyny problemu, jego skalę oraz skutki - zarówno dla jednostki, jak i organizacji. Badania prowadzone będą w fundacjach i stowarzyszeniach wspierających dyskryminowane grupy odbiorców: kobiety, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami, seniorów oraz uchodźców i migrantów. Przyjrzymy się pracy organizacji - o doświadczenia zapytamy liderów, pracowników i wolontariuszy. Poznamy ich punkt widzenia, dostrzegane zagrożenia oraz dobre praktyki. Do współpracy zaprosimy ekspertów: działaczy NGO, psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, prawników, tak aby kontekst wypalenia zawodowego w NGO ukazać możliwie najpełniej.

Po zakończeniu części badawczej przystąpimy do tworzenia nowatorskiej platformy internetowej gromadzącej usystematyzowaną wiedzę na temat wypalenia, a także prezentującej metody zaradcze. Znajdzie się na niej test badający poziom wypalenia w NGO oraz narzędzia prewencji i przeciwdziałania zjawisku, takie jak: rekomendacje, instruktaże, inspiracje dla pracowników i organizacji, dobre praktyki organizacji, scenariusze warsztatów prewencji wypalenia, świadectwa osób, które mają podobne doświadczenia za sobą.