Scenariusze warsztatów

Scenariusze powstały w trakcie wspólnej pracy ekspertek z naszego międzynarodowego zespołu, aby pomóc organizacjom i osobom pracującym z dorosłymi w sektorze NGO w wykrywaniu i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu oraz zarządzaniu tym zjawiskiem jako elementem kultury organizacji. 
Przygotowałyśmy łącznie 8 scenariuszy - 6 do spotkań stacjonarnych i 2 do spotkań online.
Ideą scenariuszy jest zainspirowanie liderek/ów i trenerek/ów zajmujących się profilaktyką wypalenia zawodowego oraz dostarczenie im ćwiczeń, wiedzy i pomysłów na to, jak rozmawiać z ludźmi o tym zjawisku.

Jak korzystać z naszych scenariuszy?

Scenariusze są narzędziem dla edukatorów/ek współpracujących z organizacjami pozarządowymi, w ramach prowadzenia własnych działań edukacyjnych w zakresie wypalenia zawodowego.
Towarzyszy im szereg filmów wideo, prezentacji cyfrowych i innych materiałów, a ich organizacja umożliwia wykorzystanie ich jako zintegrowanego narzędzia lub w sposób modułowy (tylko poszczególne ćwiczenia, prezentacje, symulacje).
Dlatego prosimy o kreatywne podejście do przekazywanych informacji, dostosowanie ich do wielkości i rodzaju działalności organizacji. Cel scenariuszy jest raczej strategiczny niż informacyjny - warsztaty koncentrują się na pytaniach np.: Co organizacja/uczestnik(czka) planuje zmienić w kontekście wypalenia zawodowego? Co i w jaki sposób należy wprowadzić? Jak przygotować i wdrożyć plan naprawczy? Jak poprawić komunikację w organizacji? 

Warsztat dla liderów i liderek z sektora NGO

Warsztat skierowany jest do liderów organizacji i pomyślany jako działanie prewencyjne. Prowadzi
liderów i liderki przez proces autorefleksji, która stopniowo przenosi punkt ciężkości na ich rolę w
organizacji. Przede wszystkim na to jak mogą być przykładem i przewodzić zmianom wewnętrznym
będąc wzorem do naśladowania dla pracowników i pracowniczek.
Warsztat oferuje kolaż działań informujących o wypaleniu zawodowym, propozycje reorganizacji
indywidualnych rutynowych działań oraz przykłady praktycznych ćwiczeń. 

Scenariusz warsztatu opracowany przez organizację City of Women. 

Warsztat dla zespołu NGO bez lidera/ki

Warsztat skierowany jest do osób z tej samej organizacji, które już doświadczają wypalenia. Prowadzi przez proces wymiany doświadczeń i identyfikowania zasobów, podnosząc świadomość wpływu wypalenia w zespole na organizację i jednostki w jej obrębie. Pomaga osobom uczestniczącym wspólnie opracować ewentualne zmiany na małą skalę, które można zastosować natychmiast, a także spogląda nieco dalej w przyszłości, aby zobaczyć, jakiej zewnętrznej pomocy można szukać. Zawiera również sugestie, jak pomóc współpracownikom i współpracowniczkom przechodzącym przez wypalenie zawodowe.

Scenariusz warsztatu opracowany przez organizację City of Women. 

 Warsztat dla osób indywidualnych z sektora NGO

Warsztaty poświęcone sa kwestii wypalenia zawodowego w organizacjach zawodowych. Poprzez różne aktywności/działania osoby uczestniczące pogłębiają wiedzę na temat stresu, wypalenia, oznak wypalenia, czynników ryzyka. Dowiedzą się o strategiach zapobiegania wypaleniu i radzenia sobie z nim. Będą odkrywać swoją dotychczasową pozycję/rolę w pracy i aktywizmie a także swoje potrzeby i pragnienia na przyszłość. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z wypaleniem zawodowym i przyjrzeć się swoim postawom wobec wypalenia. 

Scenariusz warsztatu opracowany przez organizację Common Zone.

 Warsztat online dla osób indywidualnych z sektora NGO

Warsztaty poświęcone są kwestii wypalenia zawodowego w organizacjach zawodowych. Poprzez różne aktywności/działania osoby uczestniczące pogłębiają wiedzę na temat stresu, wypalenia, oznak  wypalenia, czynników ryzyka. Dowiedzą się o strategiach zapobiegania wypaleniu i radzenia sobie z nim. Będą odkrywać swoją dotychczasową pozycję/rolę w pracy i aktywizmie a także swoje potrzeby i pragnienia na przyszłość. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z wypaleniem zawodowym i przyjrzeć się swoim postawom wobec tego tematu.

Scenariusz warsztatu opracowany przez organizację Common Zone.

 Warsztat dla zespołu organizacji z sektora NGO 

Warsztat przeznaczony jest dla jednej organizacji i jej zespołu, przeciążonego pracą, w której niektórzy
członkowie zespołu wykazują oznaki wypalenia. Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w
procesie, który pozwoli im doświadczyć i uznać dynamikę grupy, możliwe źródła wypalenia, główne
przeszkody w lepszym funkcjonowaniu organizacji pozarządowej oraz specyfikę i aspiracje członków
zespołu. Pod koniec warsztatu członkowie zespołu będą mieli przed sobą narzędzia pomocne w
reorganizacji pracy ze świadomością ich specyficznej sytuacji.

Scenariusz warsztatu opracowany przez organizację Common Zone.

Warsztat dla osób indywidualnych: Równowaga w działaniu

Podczas warsztatu uczestnicy uczą się zauważać codzienne pozytywne zdarzenia w swoim życiu,
dowiadują się także jak ta praktyka, pomaga zwiększyć ich siłę i odporność psychiczną.
Uczestnicy i uczestniczki analizując swój jeden, dowolnie wybrany cel związany z aktywnością
zawodową przyglądają się jak odróżnić czynniki, na które mają wpływ w jego realizacji, oraz te,
których kontrolować nie mogą. W części teoretycznej dowiadują się, czym jest wypalenie zawodowe i
jak mu zapobiegać, koncentrując się na rzeczach i działaniach, na które mamy realny wpływ.

Scenariusz warsztatu opracowany przez Fundację Culture Shock. 

Warsztat dla liderów i liderek z sektora NGO: Stop, check and reflect

Warsztat ma charakter interwizji (wymiany doświadczeń i rozmowy z innymi trenerami i trenerkami na temat problemów, których doświadczyli i sukcesów, które osiągnęli). Daje uczestniczącym liderom i liderkom możliwość spojrzenia na swoją organizację i samych siebie i uświadomienia sobie i skonfrontowania się z sytuacją, w której się znajdują. Warsztat daje możliwość podzielenia się swoimi
doświadczeniami związanymi z wypaleniem zawodowym i zastanowienia się nad swoimi postawami wobec tego syndromu.

Scenariusz warsztatu opracowany przez Fundację Culture Shock. 

Wartości i zaangażowanie.

Warsztat ma na celu wywołanie rozmowy w zespole organizacji i wspólną pracę nad tym, co zbliża ludzi, a co oddala ich od działań, które chcą podjąć. Narzędzie wykorzystywane podczas warsztatu: Matryca Wartości i Zobowiązań, pozwoli poznać perspektywę innych osób w zespole, elastycznie odpowiadać na potrzeby zespołu i jednocześnie wypracować konkretne rozwiązania.

Scenariusz warsztatu opracowny przez Fundację Culture Shock. 

Jak pracowałyśmy?

W maju 2020 roku odbyłyśmy serię spotkań online na temat struktury, metod i technik, które chciałyśmy zawrzeć w scenariuszach. 
Wykorzystałyśmy metodę design thinking, która bazowała na wcześniej przeprowadzonych badaniach i wnioskach z nich płynących. W ramach warsztatów zaproponowałyśmy różne interdyscyplinarne metody pracy, takie jak: metody projekcyjne, podejście Non Violent Communication, praca z ciałem, kreatywne pisanie, podejście międzykulturowe, zarządzanie emocjami, drama brytyjska czy teatr improwizowany.
Przeprowadziłyśmy 8 próbnych warsztatów (dla 8-15 uczestników/czek każdy), aby uzyskać informacje zwrotne i pomysły na temat użyteczności i trafności tych narzędzi, co pomogło je udoskonalić. Prezentowany materiał został oceniony i przeprojektowany, aby zapewnić najlepszą jakość i użyteczność dla wszystkich, którzy poszukują nowej wiedzy i materiałów na ten temat.

 Nie zapomnij o uwzględnieniu naszego autorstwa

Scenariusze są opublikowane na licencji Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0), co oznacza, że możesz swobodnie:
Udostępniać - kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie
Adaptować - remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu, nawet komercyjnym.
Pod następującymi warunkami dotyczącymi uznania autorstwa:
Musisz uwzględnić autorstwo naszego zespołu, podać link do licencji i wskazać, czy dokonano zmian. 
Prawidłowe opisanie autorstwa oprócz autorek poszczególnych scenariuszy zakłada:
Projekt Burnout Aid (burnout-aid.eu) wraz z Culture Shock Foundation, Common Zone i City of Women.
Będziemy również wdzięczne za Wasze opinie i komentarze po ich wykorzystaniu. Możecie się z nami skontaktować pod adresem contact@burnout-aid.eu. Wciąż się uczymy i Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Powodzenia!