Scenariji delavnic

Scenariji so nastali med skupnim delom strokovnjakov iz naše mednarodne ekipe, da bi organizacijam in osebam, ki delajo z odraslimi v nevladnem sektorju, pomagali pri odkrivanju in preprečevanju poklicne izgorelosti ter obvladovanju tega pojava kot organizacijske kulture.

Skupaj smo pripravili 8 scenarijev - 6 za srečanja v živo in 2 za spletna srečanja.

Namen scenarijev je navdihniti vodje in trenerje, ki se ukvarjajo s preprečevanjem izgorelosti, ter jim dati vaje, znanje in ideje, kako se z ljudmi pogovarjati o tem pojavu.

 

Kako uporabljati naše scenarije?

Scenariji so orodje za izobraževalce, ki delajo z nevladnimi organizacijami, kot del izvajanja lastnih izobraževalnih dejavnosti na področju poklicne izgorelosti.

Spremlja jih vrsta videoposnetkov, digitalnih predstavitev in drugega gradiva, organizirani pa so tako, da jih je mogoče uporabljati kot celostno orodje ali modularno (samo določene vaje, predstavitve, simulacije).

Zato bodite ustvarjalni pri uporabi predloženih informacij, prilagodite jih velikosti in dejavnosti organizacije. Cilj scenarijev je bolj strateški kot informativni - delavnice se osredotočajo na vprašanja, npr.: Katero organizacijo/udeleženca nameravate spremeniti v okviru izgorelosti? Kaj in kako bi bilo treba uvesti spremembe? Kako pripraviti in izvesti načrt okrevanja? Kako izboljšati komunikacijo v organizaciji?

 

Delavnica za vodje nevladnih organizacij

Delavnica je namenjena vodjem organizacij. Zasnovana je kot preventivna delavnica. Udeležence vodi skozi proces samorefleksije, v kateri se postopoma osredotočajo na svojo vlogo v organizaciji. Spoznavali bomo, kako so lahko zgled ekipi in spremembe v organizaciji izpeljejo tako, da jim ostali sledijo. Delavnica vsebuje kolaž dejavnosti, ki ozaveščajo o izgorelosti, ponujajo predloge za reorganizacijo posameznih rutin in primere praktičnih vaj.

Delavnica za organizacijo brez prisotnosti vodje

Delavnica je namenjena posameznikom v isti organizaciji, ki se že soočajo z izgorelostjo. Vodi skozi proces izmenjave izkušenj in mapiranja uvidov ter ozaveščanja o vplivu izgorelosti v timu na organizacijo in posameznike v njej. Udeležence podpira pri skupnem razvijanju možnih sprememb manjšega obsega, ki jih je mogoče uporabiti takoj, pa tudi pri pogledu nekoliko dlje v prihodnost, da bi ugotovili, kakšno zunanjo pomoč je mogoče poiskati. Vključeni so tudi nekateri predlogi, kako pomagati sodelavcem_kam, ki doživljajo izgorelost.

Delavnica za posameznike iz nevladnih organizacij

Delavnica govori o izgorelosti v nevladnih organizacijah. Udeleženci bodo z različnimi dejavnostmi spoznali stres in izgorelost, znake izgorelosti, dejavnike tveganja ter možne strategije za preprečevanje izgorelosti in spopadanje z njo. Raziskali bodo svoj trenutni položaj na delovnem mestu in v aktivizmu ter tudi svoje potrebe in želje za prihodnost. Poleg tega bodo imeli priložnost deliti svoje izkušnje z izgorelostjo in se spraševati o svojem odnosu do izgorelosti.

Spletna delavnica za posameznike_ce iz nevladnih organizacij

Delavnica se ukvarja z izgorelostjo v nevladnih organizacijah. Udeleženci bodo z različnimi dejavnostmi pridobili osnovno znanje o stresu in izgorelosti, znakih izgorelosti, dejavnikih tveganja ter možnih strategijah za preprečevanje izgorelosti in spopadanje z njo. Raziskali bodo svoj trenutni položaj na delovnem mestu in v aktivizmu ter tudi svoje potrebe in želje za prihodnost. Poleg tega bodo udeleženci imeli priložnost deliti svoje izkušnje z izgorelostjo in se spraševati o svojem odnosu do nje.

Delavnica za nevladno organizacijo z vodjo

Delavnica je namenjena organizaciji in njeni ekipi, ki je preobremenjena z delom, nekateri člani ekipe pa izgorevajo. Udeleženci bodo imeli priložnost sodelovati v procesu, ki jim bo pomagal doživeti in prepoznati dinamiko skupine, možne vire izgorelosti, glavne ovire za boljše delovanje nevladne organizacije ter posebnosti in želje članov ekipe. Ob koncu delavnice bodo imeli člani skupine pred seboj načrt za reorganizacijo organizacijskega dela z zavedanjem svojega specifičnega položaja.

Delavnica za posameznike iz nevladnih organizacij: Ravnovesje v akciji

Na delavnici se udeleženci naučijo, kako opazovanje vsakodnevnih pozitivnih dogodkov pomaga izboljšati duševno moč posameznika.

Zapišejo cilj, povezan z delom, ki jim je pomemben, in ga analizirajo z vidika dejavnikov, na katere lahko vplivajo in na katere ne vplivajo pri doseganju tega cilja. V teoretičnem delu ugotovijo, kaj je poklicna izgorelost in kako jo preprečiti z osredotočanjem na stvari/dejavnosti, na katere imamo vpliv.

Delavnica za vodje nevladnih organizacij: Ustavi se, preveri in reflektiraj

Delavnica ima značaj intervizije (izmenjava izkušenj in pogovor z drugimi mentorji in mentoricami o težavah, s katerimi so se srečali, in o uspehih, ki so jih dosegli) in omogoča sodelujočim vodjem, da z distance pogledajo na svojo organizacijo in se zazrejo vase, da bi se zavedli in soočili s položajem, v katerem so. Daje priložnost, da delijo svoje izkušnje z izgorelostjo in se vprašajo o svojem odnosu do tega sindroma.

Spletna delavnica za tim in vodje: Vrednote in zavezanost

Delavnica je zasnovana tako, da v organizacijski ekipi sproži pogovor in skupno ugotavljanje, kaj ljudi zbližuje in kaj jih oddaljuje od aktivnosti, ki jih želijo izvesti. Orodje, ki se uporablja na delavnici – matrica vrednot in zavezanosti – bo omogočilo spoznavanje perspektive drugih članov ekipe, prožno odzivanje na potrebe ekipe in hkrati razvijanje konkretnih rešitev.

Kako smo delali?

Maja 2020 smo imeli vrsto spletnih srečanj o strukturi, metodah in tehnikah, ki smo jih želeli vključiti v scenarije.

Uporabili smo metodo »design thinking«, ki je temeljila na predhodno izvedenih raziskavah in njihovih ugotovitvah. V okviru delavnic smo predlagali različne interdisciplinarne metode dela, kot so: projekcijske metode, pristop nenasilne komunikacije, delo s telesom, ustvarjalno pisanje, medkulturni pristop, upravljanje čustev, britanska drama ali improvizirano gledališče.

Izvedli smo 8 poskusnih delavnic (vsaka za približno 8-15 udeležencev), da bi dobili povratne informacije in ideje o uporabnosti in natančnosti teh orodij ter jih tako pomagali izboljšati. Predstavljeno gradivo je bilo ovrednoteno in preoblikovano, da bi vsem, ki iščejo nova znanja in gradiva na to temo, prineslo najboljšo kakovost in uporabnost.

 

Ne pozabite nas navesti kot avtorjev

Scenariji so objavljeni pod licenco Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0), kar pomeni

da lahko:

Delite - kopirate in razširjate gradivo v kateremkoli mediju ali formatu;

Prirejate- predelate, preoblikujete in nadgrajujete gradiva za kakršenkoli namen, tudi komercialni;

pod naslednjimi pogoji glede navedbe avtorstva:

ustrezno morate navesti naš projekt in sodelujoče organizacije, zagotoviti povezavo do licence in navesti, ali so bile narejene spremembe.

Avtorji projekta smo:

Projekt Burnout Aid (burnout-aid.eu) s fundacijo Culture Shock Foundation, Common Zone in Društvo Mesto žensk.

Hvaležni bomo tudi za vaše povratne informacije in komentarje po njihovi uporabi. Obrnete se lahko na nas na naslov contact@burnout-aid.eu. Še vedno se učimo in vaše mnenje je za nas zelo pomembno.

Uživajte!