Materiały video

Materiały wideo na temat wypalenia zawodowego.

Scenariusze filmów zostały opracowane w taki sposób, aby stanowiły materiał edukacyjny, który będzie można wykorzystać podczas warsztatów na temat wypalenia zawodowego. Materiały dotyczą zagadnień takich jak: definicja wypalenia zawodowego, charakterystyka wypalenia zawodowego, interpersonalne aspekty wypalenia zawodowego, procesowe aspekty wypalenia zawodowego, medyczne aspekty wypalenia zawodowego, świadectwa aktywistyczne, wyjaśnienie w jaki sposób kwestie systemowe mają wpływ na proces wypalenia. Naszym celem jest również danie nadziei i pokazanie, że jest wiele osób, które dotyka ten problem, nie tylko w danym kraju, ale także w skali międzynarodowej.

 • O projekcie
 • Czym jest wypalenie zawodowe
 • Regeneracyjny styl pracy
 • Też tam byliśmy - aktywistki i aktywiści o doświadczeniu wypalenia zawodowego
 • Prawa pracownicze
 • Warunki zatrudnienia
 • Cyfrowy dobrostan
 • Walka z wypaleniem zawodowym w organizacjach - czego możemy się nauczyć od sektora biznesu?
 • Prawa pracownicze w NGO (kontekst słoweński)
 • Maddalena Avon o motywacji
 • Prawa pracowników sektora pozarządowego (kontekst chorwacki)
 • Ana Milčić Horvat o wypaleniu zawodowym
 • Tamara Puhovski o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu na poziomie organizacji
 • Wypalenie- Poprawa osobistego stylu pracy
 • Zdenka Pantić o Zdrowiu psychicznym obrończyń praw człowieka