Wypalenie zawodowe w Polsce, Chorwacji i Słowenii
Raporty z badań

pobierz <b>WYPALENIE ZAWODOWE W POLSCE, CHORWACJI I SŁOWENII</b> DESK RESEARCH 2019/2020 .pdf
WYPALENIE ZAWODOWE W POLSCE, CHORWACJI I SŁOWENII DESK RESEARCH 2019/2020
pobierz <b>WYNIKI BADANIA SPOŁECZNEGO</b> DOTYCZĄCEGO WYPALENIA ZAWODOWEGO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH W POLSCE, CHORWACJI I SŁOWENII 2020 .pdf
WYNIKI BADANIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCEGO WYPALENIA ZAWODOWEGO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH W POLSCE, CHORWACJI I SŁOWENII 2020
pobierz <b>WNIOSKI Z WYWIADÓW EKSPERCKICH</b> NA TEMAT WYPALENIA ZAWODOWEGO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH W POLSCE, CHORWACJI I SŁOWENII 2020 .pdf
WNIOSKI Z WYWIADÓW EKSPERCKICH NA TEMAT WYPALENIA ZAWODOWEGO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH W POLSCE, CHORWACJI I SŁOWENII 2020
pobierz <b>SYSTEM DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE</b> JAKO JEDNA Z PRZYCZYN WYPALENIA ZAWODOWEGO W 3. SEKTORZE 2021 .pdf
SYSTEM DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE JAKO JEDNA Z PRZYCZYN WYPALENIA ZAWODOWEGO W 3. SEKTORZE 2021

Działania w projekcie Burnout Aid, realizowanym w partnerstwie polsko-chorwacko-słoweńskim, mają na celu stworzenie systemu wsparcia online dla organizacji pozarządowych w zakresie prewencji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Pierwszym etapem projektu był desk research. W każdym z trzech krajów szukaliśmy danych na temat wypalenia zawodowego pozwalających przeanalizować:

 • obecny stan badań nad wypaleniem zawodowym,
 • obecność tematyki wypalenia zawodowego w dyskursie publicznym,
 • problematykę wypalenia zawodowego i aktywistycznego w trzecim sektorze.

Opublikowane podsumowanie opiera się na ustaleniach z krajowych badań desk research i odnosi się do źródeł dostępnych na przełomie roku 2019 i 2020.

Kolejnym efektem międzynarodowej współpracy było zrealizowane w 2020 roku badanie jakościowe dotyczące świadomości problemu wypalenia w organizacjach pozarządowych,

specyfiki tego problemu, wpływu wypalenia na organizację i środków zaradczych.

W każdym kraju zrealizowaliśmy 5 studiów przypadku obejmujących NGO pracujące z:

 • seniorami/seniorkami,
 • osobami z niepełnosprawnościami
 • kobietami,
 • migrantami/migrantkami lub uchodźcami/uchodźczyniami,
 • oraz osobami LGBTQ+

Oprócz wywiadów na temat syndromu wypalenia zrealizowanych w organizacjach pozarządowych, przeprowadziliśmy w 2020 roku również wywiady eksperckie na

temat wypalenia zawodowego i aktywistycznego. Wśród ekspertów z trzech krajów zaproszonych do udziału w badaniu znaleźli i znalazły się specjaliści i specjalistki z zakresu:

 • psychologii i psychoterapii
 • psychiatrii
 • prawa
 • edukacji (w tym antydyskryminacyjnej)
 • aktywizmu
 • rozwoju instytucjonalnego NGO.

Mamy nadzieję, że wyniki naszych badań będą istotnym głosem w toczącej się dyskusji na temat kultury pracy w NGO, przyczynią się do przełamywania tabu wypalenia, będą podstawą do podejmowania koniecznych działań zaradczych.