Wypalenie zawodowe w Polsce, Chorwacji i Słowenii
Desk research 2019/2020

Działania w projekcie Burnout Aid, realizowanym w partnerstwie polsko-chorwacko-słoweńskim, mają na celu stworzenie systemu wsparcia online dla organizacji pozarządowych w zakresie prewencji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Desk research był pierwszym etapem projektu. W każdym z trzech krajów szukaliśmy danych na temat wypalenia zawodowego pozwalających przeanalizować: 

  • obecny stan badań nad wypaleniem zawodowym, 
  • obecność tematyki wypalenia zawodowego w dyskursie publicznym, 
  • problematykę wypalenia zawodowego i aktywistycznego w trzecim sektorze. 

 

Niniejsze podsumowanie opiera się na ustaleniach z krajowych badań desk research i odnosi się do źródeł dostępnych na przełomie roku 2019 i 2020.

projekt finansowany w ramach programu Erasmus+