Scenariji radionica

Scenariji su kreirani tijekom zajedničkog rada stručnjaka našeg međunarodnog tima kako bi pomogli organizacijama i osobama koje rade s odraslima u nevladinom sektoru da otkriju i preveniraju  profesionalno sagorijevanje te da upravljaju tim fenomenom kao dijelom organizacijske kulture.
Pripremili smo ukupno 8 scenarija - 6 za radionice uživo i 2 za online radionice.
Ideja scenarija je inspirirati voditelje i trenere koji rade na prevenciji sagorijevanja te im dati vježbe, znanja i ideje kako razgovarati s ljudima o ovom fenomenu.

Kako koristiti naše scenarije?

Scenariji su alat za edukatore koji rade s nevladinim udrugama, u sklopu obavljanja vlastitih obrazovnih aktivnosti u području profesionalnog izgaranja.
Oni su popraćeni nizom videoisječaka, digitalnih prezentacija i drugog materijala te su organizirani na način da ih se može koristiti ili kao integrirani alat ili na modularni način (samo pojedine vježbe, prezentacije, simulacije).
Stoga budite kreativni s dostavljenim informacijama, prilagodite ih veličini i vrsti aktivnosti organizacije. Cilj scenarija je strateški, a ne informativan - radionice se fokusiraju na pitanja npr.: Šta organizacija/sudionik planira promijeniti u kontekstu sindroma izgaranja? Koje promjene su nužne i kako ih treba uvoditi? Kako pripremiti i provesti plan oporavka? Kako poboljšati komunikaciju u organizaciji?

Radionica za rukovoditelje NVO-a

Radionica je namijenjena osobama na čelu organizacije. Zamišljena je kao preventivna radionica koja vodi sudionice kroz proces samorefleksije koji postepeno usmjeruje pažnju na njihovu ulogu unutar organizacije. Pomaže im odgovoriti na pitanje kako biti uzor kolegama i kolegicama, voditi primjerom i implementirati nužne promjene u organizaciji. Radionica se sastoji od niza aktivnosti kojima je cilj informirati o sindromu sagorijevanja, ponuditi prijedloge o tome kako reorganizirati pojedinačne rutine te primjere praktičnih vježbi.

Radionica za organizacije, bez rukovoditelja

Radionica je namijenjena pojedinkama i pojedincima iz iste organizacije koji su već doživjeli ili doživljaju sagorijevanje. Vodi ih kroz proces razmjene iskustava i mapiranje resursa, osvještavanje utjecaja sagorijevanja na članove/ice tima i na samu organizaciju. Omogućuje im da zajedno osmisle kako ostvariti male promjene već sada, ali i što poduzeti u dugoročnom smislu i kome se obratiti za podršku. Radionica uključuje i preporuke o tome kako pomoći kolegama/icama koje prolaze kroz sagorijevanje.

Radionica za pojedinke_ce iz NVO-a

Tema radionice je sagorijevanje na poslu u nevladinim organizacijama (NVO). Kroz različite aktivnosti, sudionici_ce će naučiti više o stresu i sagorijevanju, znakovima sagorijevanja, rizičnim čimbenicima, te moguće strategije prevencije sagorijevanja i nošenja s njim. Nadalje, istražit će svoj trenutni položaj na poslu i aktivizmu, kao i svoje potrebe i želje za budućnost. Sudionici_ce će imati priliku razmjenjivati svoja osobna iskustva sa sagorijevanjem na poslu te preispitati svoje stavove o sagorijevanju.

Online radionica za pojedinke_ce iz NVO-a

Verzija radionice prilagođena za online format. Kroz različite aktivnosti, sudionici_ce će naučiti više o stresu i sagorijevanju, znakovima sagorijevanja, rizičnim čimbenicima, te moguće strategije prevencije sagorijevanja i nošenja s njim. 

Radionica za NVO-e sa rukovoditeljem

Radionica je namijenjena za provedbu s jednom organizacijom i njezinim timom u kojoj je prisutna preopterećenost poslom te kod nekih članova_ica postoji rizik od sagorijevanja na poslu (burnout-a). Sudionici_ice će imati priliku sudjelovati u procesu kroz koji će iskusiti i osvijestiti grupnu dinamiku, moguće uzroke burnout-a, glavne prepreke u boljem funkcioniranju organizacije, te želje i potrebe članova_ica tima. Do kraja radionice tim će pred sobom imati jasniju sliku o tome kako mogu reorganizirati rad, uzimajući u obzir njihove specifične okolnosti.

Radionica za pojedince iz NVO-a: Ravnoteža na djelu

Tijekom radionice polaznici uče kako uočavanje svakodnevnih pozitivnih događaja pomaže poboljšati mentalnu snagu pojedinca.
Zapisuju cilj koji im je važan za posao i analiziraju ga u smislu faktora koje mogu i ne mogu kontrolirati pri postizanju tog cilja. U teoretskom dijelu otkrivaju što je to izgaranje na poslu i kako ga spriječiti fokusiranjem na stvari/radnje na koje imamo utjecaj.

Radionica za rukovoditelje NVO-a: Stani, provjeri, razmisli

Radionica ima karakter intervizije (razmjena iskustava i razgovor s drugim trenerima i trenericama o problemima koje su iskusili i uspjesima koje su postigli) i daje rukovoditeljima koji sudjeluju u uvid u svoje organizacije i sebe. Radionica im dajee priliku da podijele svoja iskustva s sindromu izgaranja kao i da preispitaju svoje stavove o ovom sindromu.

Online radionica za timove za rukovoditeljem: Vrijednosti i predanost

Radionica je osmišljena kako bi potaknula razgovor unutar tima organizacije kako bi zajedno prepoznali elemente koji približavaju ili udaljavaju od radnje koju žele poduzeti. Alat koji se koristi tijekom radionice: matrica vrijednosti i predanosti - omogućit će učenje perspektive drugih unutar tima, fleksibilno odgovoriti na potrebe tima i istovremeno razviti konkretna rješenja. 

Kako smo radili?

U svibnju 2020. imali smo niz online sastanaka o strukturi, metodama i tehnikama rada koje smo željeli uključiti u scenarije radionica.
Koristili smo metodu "dizajn razmišljanja" koja se temeljila na prethodno provedenom istraživanju i njegovim zaključcima. U okviru radionica predložene su različite interdisciplinarne metode rada kao što su: metode projekcije, pristup nenasilne komunikacije, rad s tijelom, kreativno pisanje, međukulturalni pristup, upravljanje emocijama, britanska drama ili improvizirano kazalište.
Proveli smo 8 probnih radionica (otprilike za 8-15 sudionika svaka) kako bismo dobili povratne informacije i ideje o korisnosti i primjenjivosti tih alata i poboljšali ih. Predstavljeni materijal je evaluiran i prilagođen povratnim informacijama kako bi donio najbolju kvalitetu i korisnost svima koji traže nova znanja i materijale na ovu temu.

Ne zaboravite nam dati povratne informacije

Scenariji su objavljeni pod licencom "Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0)", što znači da slobodno možete:
Dijeliti— kopirajte i redistribuirajte materijal u bilo kojem mediju ili formatu
Prilagoditi — kombinirajte, transformirajte i nadograđujte materijal za bilo koju svrhu, čak i komercijalnu.

Sve pod sljedećim uvjetima koji se odnose na atribuciju:
Morate dati odgovarajuće priznanje za naš projekt i tim, navesti poveznicu na licencu i naznačiti jesu li napravljene promjene.
 
Materijale su izradili:
Burnout Aid projekt (burnout-aid.eu) sa Fondacijom Culture Shock, K-zonom i Mestom žensk.

Cijenit ćemo vaše povratne informacije i komentare nakon korištenja materijala. Možete nas kontaktirati na contact@burnout-aid.eu. Još uvijek učimo i vaše mišljenje nam je jako važno.

Uživajte!