Scenariji radionica

Scenariji su kreirani tijekom zajedničkog rada stručnjaka našeg međunarodnog tima kako bi pomogli organizacijama i osobama koje rade s odraslima u nevladinom sektoru da otkriju i preveniraju  profesionalno sagorijevanje te da upravljaju tim fenomenom kao dijelom organizacijske kulture.
Pripremili smo ukupno 8 scenarija - 6 za radionice uživo i 2 za online radionice.
Ideja scenarija je inspirirati voditelje i trenere koji rade na prevenciji sagorijevanja te im dati vježbe, znanja i ideje kako razgovarati s ljudima o ovom fenomenu.

Kako koristiti naše scenarije?

Scenariji su alat za edukatore koji rade s nevladinim udrugama, u sklopu obavljanja vlastitih obrazovnih aktivnosti u području profesionalnog izgaranja.
Oni su popraćeni nizom videoisječaka, digitalnih prezentacija i drugog materijala te su organizirani na način da ih se može koristiti ili kao integrirani alat ili na modularni način (samo pojedine vježbe, prezentacije, simulacije).
Stoga budite kreativni s dostavljenim informacijama, prilagodite ih veličini i vrsti aktivnosti organizacije. Cilj scenarija je strateški, a ne informativan - radionice se fokusiraju na pitanja npr.: Šta organizacija/sudionik planira promijeniti u kontekstu sindroma izgaranja? Koje promjene su nužne i kako ih treba uvoditi? Kako pripremiti i provesti plan oporavka? Kako poboljšati komunikaciju u organizaciji?

Radionica za rukovoditelje NVO-a

Radionica je namijenjena osobama na čelu organizacije. Zamišljena je kao preventivna radionica koja vodi sudionice kroz proces samorefleksije koji postepeno usmjeruje pažnju na njihovu ulogu unutar organizacije. Pomaže im odgovoriti na pitanje kako biti uzor kolegama i kolegicama, voditi primjerom i implementirati nužne promjene u organizaciji. Radionica se sastoji od niza aktivnosti kojima je cilj informirati o sindromu sagorijevanja, ponuditi prijedloge o tome kako reorganizirati pojedinačne rutine te primjere praktičnih vježbi.

Radionica za organizacije, bez rukovoditelja

Radionica je namijenjena pojedinkama i pojedincima iz iste organizacije koji su već doživjeli ili doživljaju sagorijevanje. Vodi ih kroz proces razmjene iskustava i mapiranje resursa, osvještavanje utjecaja sagorijevanja na članove/ice tima i na samu organizaciju. Omogućuje im da zajedno osmisle kako ostvariti male promjene već sada, ali i što poduzeti u dugoročnom smislu i kome se obratiti za podršku. Radionica uključuje i preporuke o tome kako pomoći kolegama/icama koje prolaze kroz sagorijevanje.

Radionica za pojedinke_ce iz NVO-a

Tema radionice je sagorijevanje na poslu u nevladinim organizacijama (NVO). Kroz različite aktivnosti, sudionici_ce će naučiti više o stresu i sagorijevanju, znakovima sagorijevanja, rizičnim čimbenicima, te moguće strategije prevencije sagorijevanja i nošenja s njim. Nadalje, istražit će svoj trenutni položaj na poslu i aktivizmu, kao i svoje potrebe i želje za budućnost. Sudionici_ce će imati priliku razmjenjivati svoja osobna iskustva sa sagorijevanjem na poslu te preispitati svoje stavove o sagorijevanju.

Online radionica za pojedinke_ce iz NVO-a

Verzija radionice prilagođena za online format. Kroz različite aktivnosti, sudionici_ce će naučiti više o stresu i sagorijevanju, znakovima sagorijevanja, rizičnim čimbenicima, te moguće strategije prevencije sagorijevanja i nošenja s njim. 

Radionica za NVO-e sa rukovoditeljem

Radionica je namijenjena za provedbu s jednom organizacijom i njezinim timom u kojoj je prisutna preopterećenost poslom te kod nekih članova_ica postoji rizik od sagorijevanja na poslu (burnout-a). Sudionici_ice će imati priliku sudjelovati u procesu kroz koji će iskusiti i osvijestiti grupnu dinamiku, moguće uzroke burnout-a, glavne prepreke u boljem funkcioniranju organizacije, te želje i potrebe članova_ica tima. Do kraja radionice tim će pred sobom imati jasniju sliku o tome kako mogu reorganizirati rad, uzimajući u obzir njihove specifične okolnosti.

Radionica za pojedince iz NVO-a: Ravnoteža na djelu

Tijekom radionice polaznici uče kako uočavanje svakodnevnih pozitivnih događaja pomaže poboljšati mentalnu snagu pojedinca.
Zapisuju cilj koji im je važan za posao i analiziraju ga u smislu faktora koje mogu i ne mogu kontrolirati pri postizanju tog cilja. U teoretskom dijelu otkrivaju što je to izgaranje na poslu i kako ga spriječiti fokusiranjem na stvari/radnje na koje imamo utjecaj.

Radionica za rukovoditelje NVO-a: Stani, provjeri, razmisli

Radionica ima karakter intervizije (razmjena iskustava i razgovor s drugim trenerima i trenericama o problemima koje su iskusili i uspjesima koje su postigli) i daje rukovoditeljima koji sudjeluju u uvid u svoje organizacije i sebe. Radionica im dajee priliku da podijele svoja iskustva s sindromu izgaranja kao i da preispitaju svoje stavove o ovom sindromu.

Online radionica za timove za rukovoditeljem: Vrijednosti i predanost

Radionica je osmišljena kako bi potaknula razgovor unutar tima organizacije kako bi zajedno prepoznali elemente koji približavaju ili udaljavaju od radnje koju žele poduzeti. Alat koji se koristi tijekom radionice: matrica vrijednosti i predanosti - omogućit će učenje perspektive drugih unutar tima, fleksibilno odgovoriti na potrebe tima i istovremeno razviti konkretna rješenja. 

How did we work?

In May 2020 we had a series of online meetings on the structure, methods and techniques that we wanted to include in the scenarios. 
We have used the design thinking method which was based on previously carried out research and its conclusions. The framework of workshops proposed different interdisciplinary methods of work such as: projection methods, Non Violent Communication approach, working with body, creative writing, cross-cultural approach, emotional management, British drama or improvised theater.
We have conducted 8 trial workshops (approx. for 8-15 participants each) in order to get feedback and ideas on the utility and accuracy of those tools, helping to improve them. The presented material has been evaluated and redesigned to bring the best quality and usefulness to all that seek for new knowledge and materials on the subject.

Don’t forget to give us credits

The scenarios are published under Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) license which means you are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
Under the following terms concerning attribution:
You must give appropriate credit for our project and team, provide a link to the license, and indicate if changes were made. 
Our credits are:


Burnout Aid project (burnout-aid.eu) with Culture Shock Foundation, Common Zone and City of Women.

We will also appreciate your feedback and comments after using them. You can contact us at contact@burnout-aid.eu. We are still learning and your opinion is very important for us.

Enjoy!