O projekcie Burnout

Projekt Burnout Aid jest bezprecedensowym działaniem międzynarodowym mającym na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników i wolontariuszy sektora NGO, realizowanym w międzynarodowym partnerstwie Fundacji Culture Shock (Polska), K-Zona (Chorwacja) i City of Women (Słowenia).

Działając od wielu lat w trzecim sektorze w naszych krajach, poznaliśmy blaski i cienie pracy edukacyjnej i aktywistycznej w NGO. Widzimy na co dzień, jak wielką rolę odgrywają fundacje, stowarzyszenia, a także ruchy nieformalne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu poczucia wspólnoty, wypełnianiu misji edukacyjnej, niesieniu pomocy potrzebującym. Wiemy też, jakie koszty taka praca niesie dla edukatorów i aktywistów. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do tworzenia bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych warunków pracy w trzecim sektorze, a także do rozwoju współpracy między NGO w całej Europie.

Chcesz wziąć udział w działaniach pilotażowych w naszym projekcie? (testować platformę, wziąć udział w pilotażowych warsztatach prewencji wypalenia zawodowego

Napisz do nas już dziś na contact@burnout-aid.eu.

Wypalenie zawodowe jest stanem kryzysu aktywności zawodowej, powodowanym w szczególności przez: nadmierne obciążenie pracą, niewystarczające wynagrodzenie, doświadczanie konfliktów wartości, niesprawiedliwości, odczuwanie braku kontroli i wsparcia społecznego.

Główne objawy wypalenia zawodowego obejmują: wyczerpanie, cynizm i poczucie braku efektywności.

About us

Culture Shock Foundation

Paulina Jędrzejewska - co-founder of the Culture Shock Foundation and president of the board. Sociologist, cultural anthropologist, trainer, mentor, coach and group process facilitator. Expert in mobile and new technology. Has experienced a professional burnout and would like to share her story in this project.

Piotr Grabowski - founder of the Culture Shock Foundation and chairman of its Supervisory Board. Lawyer, cultural marketing specialist, crisis intervention specialist, student of social work. Enjoys scientific approach. Bookworm.

Karolina Pluta - trainer, coach,activist, theatre pedagodue, resercher and performer based in Warsaw. In her capacity as a theatre pedagogue and trainer she has been working with diverse audiences including youth, adults, artists, teachers. As a freelancer cooperates with different organizations and institutions in the field of culture and social. She likes to dance and write poems.

Maciej Turczyniak - archaeologist by education, programmer by passion and profession. For many years associated with non-governmental organizations in the field of culture. Enthusiast of Open Source ideas. In between programming he deals with digital retouching and preparing photos for print.

Wacław Marat - a graduate of the Illustration Studio and the Multimedia Artistic Creation Studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 2015, his works were shown with honors, among others, at the Debut Film Festival in Koszalin, Young and Film, or at the group exhibition at the Zachęta Gallery in Warsaw. 

Agnieszka Marat-Głód - a graduate of the Illustration Studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 2015 with honors. Her work has been shown at international painting exhibitions, in Warsaw's Zachęta Gallery and national galleries. She worked in an advertising agency, today she designs fabrics and creates animated films.

City of Women

Urška Jež - collaborating with City of Women since 2006 and president of the Executive board since 2014. Collaborated with several NGOs as an organizer, producer, administrator of international projects, and coordinator of volunteers. Volunteers as animator at youth summer camps.

Ana Čigon - an artist creative in video, film, performance and new media. Her projects tackle social and feminist topics, such as underrepresentation of women artists in art history, collective memory, invisible social groups, relation subject-society, pursuit of happiness. Winner of several awards.

Tjaša Hauptman - Master’s student of Psychology. She is an active member of Psychology students association (DŠPS), where she works on many different projects and conducts workshops. Also a local coordinator for EFPA’s Mind the Mind - to Combat the Stigma of Mental Disordes campaign. Bookworm and sea lover.

Andreja Petrovčič - MSc in Psychology, currently working as Psychology Intern at Institute for Clinical Psychology Izola. Her previous projects and research work were focused on health promotion, psychology of sport and recreation, and organisational psychology. Sport and nature enthusiast.

Urška Lipovž - Sociologist and LGBTQ activist collaborating with City of Women since January 2020. Also a member of the collective Lesbian Quarter, which organizes the annual festival of the same name.

Common Zone

Gabrijela Ivanov - MSc in Computing by formal education and by calling activist in the fields of independent media, culture and gender equality. Founder of VoxFeminae.net and Fierce-Women.net social enterprise. Currently in Transactional Analysis professional training in the Counselling field of specialisation.

Marina Milković - psychologist, worked mostly in social care system. Cooperated with different NGOs, conducting workshops and organizing psychological support. Participated in conducting research on LGBT+ population. Educated in cognitive-behavioral therapy techniques.