Zrównoważone działanie społeczne - warsztat dla organizacji

Warsztat dot. zrównoważonego działania społecznego dla zespołu organizacji / collective care

Stacjonarnie w Warszawie - 1 spotkanie 5-godzinne.

Badania sektora pozarządowego pokazują, że wypalenie to obecnie jedno z najbardziej palących wyzwań organizacji pozarządowych w Polsce. Dotyka on poszczególnych społeczników i działaczek, ale wydarza się w kontekście organizacyjnym i systemowym, a te konteksty mogą wpływać szczególnie przeciążająco. Warsztat dla zespołów organizacji poświęcony będzie wprowadzeniu do grupowych kontekstów wypalania się społeczników i społeczniczek. Przyjrzymy się czynnikom nadwyrężającym dobrostan zespołu, a także tym czynnikom, które mają potencjał wspierania zrównoważonej kultury pracy w organizacji. Sporządzimy ramowy plan działań na rzecz dobrostanu zespołu i sprawdzimy, jak można go wdrażać w tej konkretnej organizacji.

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w działaniach. 

Prowadzenie:

Natalia Sarata - facylitatorka procesów grupowych, działaczka społeczna, socjolożka, trenerka i konsultantka, zaangażowana w polski III sektor od 2002 roku. Założycielka licznych organizacji pozarządowych, edukatorka. Sama posiada doświadczenie wypalenia w zaangażowaniu społecznym i powrotu do zaangażowania. Absolwentka m.in. Szkoły Treningu Grupowego i rocznego Kursu Psychologii Procesu. Prowadzi fundację RegenerAkcja, w ramach której wspiera działaczy i działaczki sektora obywatelskiego w Polsce w radzeniu sobie z wypaleniem. Wspiera także organizacje w budowaniu niewypalającej, regeneratywnej kultury działania, prowadząc grupy wsparciowo-rozwojowe "Wspólna", zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online.

Najbliższe działania
  • Warsztat dla zespołów organizacji poświęcony będzie wprowadzeniu do grupowych kontekstów wypalania się społeczników i społeczniczek. Przyjrzymy się czynnikom nadwyrężającym dobrostan zespołu, a także tym czynnikom, które mają potencjał wspierania zrównoważonej kultury pracy w organizacji. Sporządzimy ramowy plan działań na rzecz dobrostanu zespołu i sprawdzimy, jak można go wdrażać w tej konkretnej organizacji.

Inne z tej kategorii