Poklicno izgorevanje na Poljskem, Hrvaškem in v Sloveniji
Sekundarno raziskovanje 2019/2020

Dejavnosti v projektu Burnout Aid, ki se izvaja v poljsko-hrvaško-slovenskem partnerstvu, so namenjene oblikovanju sistema spletne podpore za nevladne organizacije, ki zagotavlja ukrepe za preprečevanje in preprečevanje izgorelosti.

Sekundarno raziskovanje je bila prva faza projekta. V vsaki od treh držav smo iskali podatke o izgorelosti za analizo:

  • trenutno stanje raziskav o izgorelosti,
  • prisotnost vprašanj, povezanih z izgorelostjo, v javnem diskurzu,
  • poklicna / aktivistična izgorelost v tretjem sektorju.

 

Povzetek temelji na povzetkih nacionalnih sekundarnih raziskav in se nanaša na vire, ki so dostopni na prehodu med letoma 2019 in 2020.

projekt finansowany w ramach programu Erasmus+