O projektu

Zakaj ravno mi? Projekt Burnout Aid (Pomoč pri izgorelosti) izvajamo v mednarodnem partnerstvu, ki vključuje organizacije Culture Shock Foundation (Poljska), Common Zone (Hrvaška) in Mesto žensk (Slovenija). Ker smo vsak v svoji državi v tretjem sektorju dejavni že več let, smo imeli priložnost spoznati prednosti in slabosti, veličastne in senčne plati izobraževalnega in aktivističnega dela v nevladnih organizacijah.

Vsak dan smo priča dragocenemu doprinosu fundacij, združenj in neformalnih gibanj k razvoju civilne družbe in vidimo, kako te organizacije pripomorejo k vzpostavljanju občutka skupnosti, izpolnjujejo svoje izobraževalno poslanstvo in podpirajo pomoči potrebne.

Zavedamo se tudi, kakšne stroške tovrstnega dela in predanosti utrpijo izobraževalni kadri in aktivisti. Upamo, da bo naš projekt prispeval k ustvarjanju varnejših in bolj naklonjenih delovnih razmer v tretjem sektorju, pa tudi k razvoju sodelovanja med različnimi nevladnimi organizacijami po vsej Evropi.

Projekt Burnout Aid je mednarodna dejavnost, kakršne doslej še ni bilo, njen cilj pa je preprečevanje izgorelosti med uslužbenci in prostovoljci v sektorju nevladnih organizacij.

OSTANITE V STIKU! Če želite sodelovati pri poskusnih dejavnostih v sklopu našega projekta (preizkušanje platforme, vodenje delavnic za preprečevanje izgorelosti znotraj organizacije), nam pišite na spletni naslov contact@burnout-aid.eu.

Izgorelost se danes v javnem diskurzu redno pojavlja, vendar pa je ni mogoče zlahka razumeti ali se z njo spoprijemati – hermetične znanstvene objave spremljajo amaterski poskusi reševanja situacije, ki jih najdemo na spletu in nam otežujejo pridobivanje celostnega, profesionalnega, uporabnega in dostopnega znanja, ki bi nam dejansko lahko bilo v korist. Specifičnost tretjega sektorja lahko prav tako povzroči svojstveno grožnjo – izgorelost aktivistov. Kljub temu pa nimamo na voljo niti izredno podrobne analize tega pojava niti zadostnega družbenega zavedanja o njem. Pomanjkanje uporabnih veščin za spoprijemanje z izgorelostjo je za ta sektor še posebej škodljivo.

V sklopu projekta na Poljskem, Hrvaškem in v Sloveniji trenutno raziskujemo (tržne raziskave na podlagi sekundarnih podatkov, kvalitativne raziskave) podrobnosti o vzrokih problema, njegov obseg in učinke – tako na posameznika kot na organizacijo. Raziskave bomo izvajali v fundacijah in združenjih, ki podpirajo diskriminirane skupine prejemnikov: ženske, osebe LGBTQ +, fizično ovirane osebe, starejše, pa tudi begunce in migrante. Ogledali si bomo delo v organizacijah – vodje, zaposlene in prostovoljce bomo spraševali po njihovih izkušnjah. Tako bomo spoznali njihova stališča, zaznane grožnje in dobre prakse. Vabimo strokovnjake: aktiviste v NVO, psihologe, psihiatre, psihoterapevte, pravnike, naj sodelujejo v naših dejavnostih, da bomo lahko kontekst izgorelosti v NVO kolikor je mogoče celostno izpostavili.

Ko bomo zaključili raziskovalni del, se bomo posvetili ustvarjanju inovativne spletne platforme, na kateri bomo zbirali znanje o izgorelosti in predstavili koristne metode odpravljanja tega problema. Vključevala bo vprašalnik, s katerim bo mogoče oceniti raven izgorelosti v NVO, in orodje, s katerim preprečujemo in se zoperstavimo temu pojavu, denimo priporočila, navodila, navdihujoča besedila za zaposlene in organizacije, dobre prakse, scenarije za organizacijo delavnic preprečevanja izgorelosti, pričevanja oseb, ki so imeli v preteklosti podobne izkušnje.