Sindrom sagorijevanja u Poljskoj, Hrvatskoj i Sloveniji
Rezultati istraživanja 2019/2020

preuzimanje datoteka <b>REZULTATI DRUŠTVENOG ISTRAŽIVANJA SINDROMA SAGORIJEVANJA</b> U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U POLJSKOJ, HRVATSKOJ I SLOVENIJI <b>2020</b> .pdf
REZULTATI DRUŠTVENOG ISTRAŽIVANJA SINDROMA SAGORIJEVANJA U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U POLJSKOJ, HRVATSKOJ I SLOVENIJI 2020
preuzimanje datoteka SINDROM SAGORIJEVANJA U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U POLJSKOJ, HRVATSKOJ I SLOVENIJI. <b>ZAKLJUČCI INTERVJUA SA STRUČNJACIMA I STRUČNJAKINJAMA 2020</b> .pdf
SINDROM SAGORIJEVANJA U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U POLJSKOJ, HRVATSKOJ I SLOVENIJI. ZAKLJUČCI INTERVJUA SA STRUČNJACIMA I STRUČNJAKINJAMA 2020

Aktivnosti međunarodnog BurnoutAid projekta koji se provodi od strane partnera u Poljskoj, Sloveniji i Hrvatskoj ima za cilj pružiti online podršku i osigurali dostupne mjere za prevenciju sindroma sagorijevanja u nevladinim organizacijama.

 

Prva faza projekta bila je analiza postojeće dokumentacije o sindromu sagorijevanja. U svakoj od tri zemlje tražili smo podatke o sagorijevanju na poslu kako bismo mogli analizirati sljedeće: 

 • trenutno stanje istraživanja fenomena sagorijevanja
 • prisutnost teme sagorijevanja u javnom diskursu
 • profesionalno/aktivističko sagorijevanje u civilnom ili trećem sektoru

Rezultat naše međunarodne suradnje je i kvalitativno istraživanje provedeno 2020. godine o svijesti o problemu sagorijevanja u nevladinim organizacijama (NVO), specifičnostima tog problema, njegovom utjecaju na organizacije i korektivnim mjerama.

U svakoj zemlji provele smo pet studija slučaja u NVO-ima koji rade sa sljedećim skupinama: 

 • osobama starije životne dobi 
 • osobama s invaliditetom
 • ženama
 • migrantima ili izbjeglicama
 • LGBTQ+ osobama.

Uz intervjue s predstavnicama NVO-a, tijekom 2020. provele smo i intervjue sa stručnjacima i stručnjakinjamana na temu sindroma sagorijevanja u profesionalnim i aktivističkim krugovima trećeg sektora. Stručnjaci i stručnjakinje iz tri zemlje koji su pozvani na sudjelovanje u studiji specijalizirani su u područjima:

 • psihologije i psihoterapije
 • psihijatrije
 • prava
 • edukacije (uključujući anti-diskriminatornu edukaciju)
 • aktivizma
 • institucionalnog razvoja NVO-a.

Nadamo se da će rezultati našeg istraživanja predstavljati važnu poruku u trenutnoj raspravi o organizacijskoj kulturi u NVO-ima, doprinijeti razbijanju tabua sindroma sagorijevanja i biti osnova za poduzimanje potrebnih korektivnih radnji.