Upitnik za NVO

Ovo je alat za samoprocjenu sastavljen u sklopu Burnout Aid projekta. Namijenjen je nevladinim organizacijama i preporučuje se da ga ispuni osoba na vodećoj poziciji u organizaciji koja ima detaljan pregled nad procesima unutar organizacije. Upitnik će vam pomoći da procijenite rizik od sagorijevanja i prepoznate ključna problematična područja u organizaciji kojom upravljate. Trebat će vam oko 10-15 minuta za popunjavanje upitnika. Odgovarajući na pitanja, molimo vas da se referirate na situaciju u organizaciji tijekom posljednjih 3-6 mjeseci.

Svojim rezultatima moći ćete pristupiti u bilo kojem trenutku nakon što unesete svoju e-mail adresu i završite ispunjavanje upitnika.

Svrha ovog alata je pružiti vam znanje, inspiraciju za daljnje djelovanje i podršku organizaciji kako bi se razvijala sigurno i učinkovito.

Korištenjem ovog alata slažete se da će se vaši anonimni podaci koristiti za poboljšanje alata i za istraživanje sagorijevanja u budućnosti.

Molimo, imajte na umu da Burnout Aid upitnik nije psihološki test niti se temeljem njega mogu postavljati ikakve medicinske dijagnoze ili zaključci. Ako imate zdravstvenih problema, obratite se svom liječniku.

Ako želite pridonijeti prikupljanju alata i rješenja za prevenciju i suzbijanje sagorijevanja, kontaktirajte nas na contact@burnout-aid.eu, bit ćemo vrlo zahvalni na vašim povratnim informacijama.