Kontakt

Ako želite sudjelovati u pilot aktivnostima projekta (testiranje platforme, provođenje radionica za sprječavanje sindroma sagorijevanja u organizaciji) kontaktirajte nas na contact@burnout-aid.eu