O projektu

Projekt Burnout Aid međunarodna je aktivnost bez presedana usmjerena na sprečavanje sindroma sagorijevanja među zaposlenima i volonterima u civilnom sektoru.

Projekt Burnout Aid provodi se u međunarodnom partnerstvu udruga Fundacji Culture Shock (Poljska), K-Zona (Hrvatska) i City of Women (Slovenija). Budući da djelujemo već dugi niz godina u civilnom sektoru u našim zemljama, imali smo priliku upoznati prednosti i nedostatke, svijetle i tamne strane edukativnog i aktivističkog rada u nevladinim organizacijama.

Svakodnevno svjedočimo vrijednostima kojima udruge i neformalne inicijative doprinose razvoju civilnog društva, kako pomažu u uspostavljanju zajednica, upotpunjuju obrazovni sustav i pružaju podršku potrebitima.

Također znamo za troškove takvog rada i predanost edukatora_ica i aktivista_kinja. Nadamo se da će naš projekt doprinijeti stvaranju sigurnijih i boljih radnih uvjeta u trećem sektoru, kao i razvoju suradnje između nevladinih organizacija diljem Europe.

Sindrom sagorijevanja u današnje vrijeme često se pojavljuje u javnom diskursu, ali nije ga lako razumjeti ili se baviti tim pitanjem - hermetičke znanstvene publikacije prate amaterski pokušaji da se stvar riješi pretraživanjem na Internetu, što otežava dobivanje sveobuhvatnog, profesionalnog, korisnog znanja koje može biti od pomoći. Specifičnost trećeg sektora također može izazvati jedinstvenu vrstu prijetnje - izgaranje aktivista. Međutim, ne postoje niti detaljne analize ovog fenomena niti svijest o problemu unutar trećeg sektora, a nedostatak dostupnih alata za prepoznavanje i/ili rješavanje sagorijevanja čini dodatnu štetu.

U sklopu projekta u Hrvatskoj, Poljskoj i Sloveniji provodimo kvalitativno istraživanje koje će detaljno objasniti uzroke problema, njegove razmjere i učinke - kako za pojedinca tako i za organizaciju. Istraživanje će se provoditi u organizacijama civilnog društva koja daju podršku diskriminiranim skupinama: ženama, LGBTQ + osobama, osobama s invaliditetom, starijim osobama kao i izbjeglicama i migrantima. Promatrat ćemo rad u tim organizacijama – razgovarat ćemo s voditeljima, zaposlenicima i volonterima o njihovom iskustvu. Upoznat ćemo njihova stajališta, percipirane prijetnje i dobru praksu. Pozivamo stručnjake: NVO aktiviste, psihologe, psihijatre, psihoterapeute, odvjetnike na suradnju u našim aktivnostima kako bi se kontekst sindroma sagorijevanja u nevladinim organizacijama prikazao što potpunije.

Nakon dovršetka istraživačkog dijela, nastavit ćemo sa stvaranjem inovativne internetske platforme koja će prikupiti znanje o sagorijevanju i predstaviti korisne metode za prepoznavanje i rješavanje problema. Predstavit ćemo upitnik za (samo)procjenu razine sagorijevanja u nevladinim organizacijama i alate za sprečavanje i suzbijanje pojave, poput preporuka, uputa, nadahnuća za zaposlenike i organizacije, dobre prakse, scenarija radionica za sprječavanje sagorijevanja, svjedočenja ljudi koji su imali slična iskustva u prošlosti.